logo

prof. dr. sc. Milan Nosić


Bibliografija pdf

Bilješka o uredniku

Milan Nosić je rođen 5. srpnja 1946. godine u Radišićima kod Ljubuškoga. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Ljubuškom. Studirao je kroatistiku i bohemistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon četiriju zagrebačkih semestara na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu nastavio je studij slavistike koji je zbog sovjetske intervencije prekinuo i završio u Zagrebu. Diplomirao je 23. travnja 1970. god. ispitom iz novije hrvatske književnosti. Do 1979. god. pet je godina predavao hrvatski i češki jezik u Ekonomskoj školi u Daruvaru i tri godine hrvatski u Graditeljskoj školi u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 20. svibnja 1980. god. iz područja lingvistike obranivši temu Akcenatska tipologija imenica muškoga roda pred povjerenstvom koje su sačinjavali: prof. dr. sc. Stjepan Babić, prof. dr. sc. Milan Moguš i prof. dr. sc. Vojmir Vinja. Na istom fakultetu doktorirao je 27. prosinca 1988. god. iz područja filologije obranivši temu Antroponimija zapadne Hercegovine pred povjerenstvom koje su sačinjavali prof. dr. sc. Stjepan Babić, prof. dr. sc. Milan Moguš i prof. dr. sc. Petar Šimunović. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci predavao je Hrvatski standardni jezik, a povremeno i izborne kolegije: Kulturu govorenja, čitanja i pisanja, Češki jezik, Onomastiku, Slavensku poredbenu gramatiku, Sociolingvistiku, Arealnu lingvistiku i Ortoepiju. Do sada je objavio 19 knjiga: Josip Završnik (1991.), Hrvatski obratni prezimenar (1995.), Bosansko-hercegovačka ekonimija (1996.), Gajev preteča (1997.), Prezimena zapadne Hercegovine (1998.), Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 1 (1999., suautorstvo), Češko-hrvatski rječnik (2000.), Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 2 (2000., suautorstvo), Jezikoslovne studije 1 (2001.), Humačka ploča (2001.), Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 3 (2001., suautorstvo), Rječnik posuđenica iz turskoga jezika (2005.), Pomorski leksikograf Božo Babić (2007.), Srednjovjekovni jezični spomenici ljubuškoga kraja (2010.), Jezikoslovne studije 2 (2010.), Talijanizacija istarskih prezimena (2010.), Filološki portreti 1 (2010.), Filološki portreti 2 (2012.), Goranska prezimena (2013.), te pedesetak članaka iz područja filologije.